Google+ Verify settings

Telecom BLOGG

0

Explosieve stijging in dataverbruik iPhone gebruikers

Irma Hartman February 11, 2014

Recent is uit een studie gebleken dat gebruikers van de iPhone 5s uitzonderlijk veel data verbruiken. Het onderzoek spitst zich op het dataverbruik van vorig jaar in ontwikkelde én opkomende markten. Onderzocht werd hoeveel data verschillende modellen gemiddeld verbruikte in verhouding tot de iPhone 3G, het referentiemodel uit het middensegment. Het gemiddelde dataverbruik van de iPhone 3G vorig jaar werd als maatstaf voor het vergelijkend onderzoek gebruikt.

Onderzoek iPhone data gebruik (grafiek)
De iPhone 5s verbruikte in ontwikkelde markten vorig jaar gemiddeld bijna zeven keer zoveel data in verhouding tot de gemiddelde gebruiker van de iPhone 3G. In de opkomende markten lag dit gemiddelde zelfs rond de 20 keer boven het gemiddelde gebruik van de iPhone 3G. Volgens de studie heeft de ontwikkeling geleid tot een ongekende stijging in uplink en downlink data vraag in de markt.

Verder blijkt dat de iPhone 5c afgelopen jaar in ontwikkelde markten gemiddeld vijf keer meer data verbruikte dan het benchmarkmodel. In opkomende markten lag dit op gemiddeld 8,4 maal méér dan het benchmarkmodel. Daarmee scoort de iPhone 5c tussen de iPhone 5 en de iPhone 4s. Het toestel met verreweg het hoogste gemiddelde dataverbruik in ontwikkelde markten ten opzichte van het benchmarkmodel was de HTC Sensation. Dit toestel verbruikte gemiddeld 641% meer data ten opzichte van het referentietoestel.

Leave a Comment

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!